WSP LEK Logo
o nas wykaz przychodni badania orzecznicze umowy z nfz aktualności kontakt zamówienia publiczne
Aktualności:

19.06.2013
ROZSRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT 1/2013

na

udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

 

Komisja konkursowa  Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ powołana zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2013 w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w n/w poradniach

 

1.      Poradni Orzekania o Stanie Zdrowia i Medycyny Pracy

 

stosownie do zapisów § 9 Regulaminu Komisji Konkursowej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano następujące  ofertę

 

 

1

Prywatny Gabinet Lekarski  - Lek. med. Paweł Sroka

 

05.07.2010
Już działa pracownia psychologiczna dla kierowców

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska jest upoważniona do prowadzenia pracowni psychologicznej, o której mowa w art. 124 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.). Została wpisana do Rejestru Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod numerem 10.63/2010. W oparciu o ww. upoważnienie jest uprawniona do wykonywania badań psychologicznych:

  • kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób (dawne świadectwo kwalifikacji)
  • kierowców skierowanych za przekroczenie punktów karnych
  • kierowców skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
  • kierowców skierowanych za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub środka podobnie działającego do alkoholu
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • operatorów wózków jezdnych, widłowych, spalinowych
  • operatorów koparek, spycharek, dzwigów, sztaplarek, suwnic, podnośników

Serdecznie zapraszamy. 

07.09.2009
Kolejny etap modernizacji budynku naszej Przychodni

Zakończył się kolejny etap modernizacji budynku naszej Przychodni. Wykonano termomernizację budynku wraz z nową elewacją. Inwestycja miała na celu poprawienie komfortu cieplnego w miesiącach zimnych oraz działanie proekologiczne, zmiejszające zużycie enrgii.  Nowa elewacja pozwoliła również na poprawienie estetyki zewnętrznej obiektu i łatwą identyfikację Przychodni w okolicy.  Biorąc pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych zainstalowano również noweczesne, jednokondygnacyjne urządzenie transportujące. Gabinet okulistyczny został przeniesiony na I piętro.

22.08.2007
Badania na licencję pracownika ochrony

WSPL SP ZOZ w Łodzi uprzejmie informuje, że zmieniono numery telefonów, co znacznie utrudniło kontakt osób chcących wykonać badania orzecznicze w naszej placówce. Nowy numer telefonu to 042 750 48 25. Jednocześnie w celu ułatwienia kontaktu uruchomiliśmy również telefon komórkowy bezpośrednio do osoby, która umówi Państwa na dogodnie wybrany przez siebie termin: 0 664 08 33 99. Serdecznie zapraszamy.

Kontakt do rejestracji

tel. 42 750 48 30

 

Kontakt do rejestracji

Poradni stomatologicznej

tel. 42 750 48 73


Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska SP ZOZ

Łódź, ul. Sporna 19/23

 

Badania orzecznicze 

tel. 42 750 48 25

tel. kom.  664 08 33 99

GG: 1566377

 

BADANIA LABORATORYJNE

Najbliższy punkt pobrań  mieści się przy ulicy Kamińskiego 7/9 w Łodzi -€“ NZOZ Laboratorium Analityczne, piętro I.

Pobrania odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 10.30.

Do Państwa dyspozycji są również wszystkie punkty pobrań  sieci Diagnostyka

aktualny wykaz tutaj

Pacjenci zgłaszający się  powinni posiadać: skierowanie Diagnostyki z pieczątką Przychodni oraz pieczątką lekarza kierującego.

 

*wyniki badań odbierane są w Rejestracji naszej Przychodni


 

PRACOWNIA RTG

Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "Palma"

ul. Lumumby 14
 

TELEFON: 42 632 81 80 lub 42 632 81 81

42 633 42 00 lub 42 633 00 14


 

BADANIA USG

wykonywane jest w NZOZ Med-GASTR ul. Wigury 13

TELEFON: 42 637 11 00 LUB  KOM.:  502 357 277

wcześniej należy wyznaczyć termin badania